Позив за учешће у јавној расправи о стандардима ФООО


Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања развио је предлог образовних стандарда за наставне предмете првог и трећег циклуса у оквиру огледа функционалног основног образовања одраслих.
Позивамо све заинтересоване стручњаке да учешћем у јавној расправи дају допринос квалитету предлога стандарда, тако што ће до 18. фебруара доставити своје мишљење, предлоге и коментаре о стандардима. Коментари се уносе у формулар за одређени наставни предмет, у простору који је за то предвиђен. Детаљнија упутства налазе се на интернет страници Завода.
Стандарди обухватају исказе о суштинским знањима, вештинама, ставовима и компетенцијама које полазници треба да достигну на крају одређеног периода образовања.
Основни стандард ФООО је дефинисан оним знањима, вештинама, ставовима и компетенцијама које полазници функционалног основног образовања одраслих треба да усвоје и развију на крају овог нивоа образовања. На основном стандарду ФООО се налазе она знања, вештине, ставови и компетенције које су неопходне одраслој особи за даље образовање, активно укључивање у демократско друштво, запошљивост и одговорно живљење.
Напредни стандард ФООО је дефинисан оним знањима, вештинама, ставовима и компетенцијама које полазници треба да усвоје и развију на крају првог циклуса и на крају ФООО, а који им омогућавају већи избор у погледу наставка образовања до стицања квалификације у средњем образовању. Напредни ниво стандарда подразумева нешто више академских знања од основног нивоа на коме преовлађују функционална знања.
Исказе који су пред вама формулисала је радна група састављена од наставника који предају у школама за образовање одраслих, основним школама, средњим школама и на факултетима, стручњака који се баве образовањем деце и стручњака који се баве образовањем одраслих.
За ове исказе направљени су задаци које су полазници решавали и на основу успеха ученика у решавању задатака процењивало се колико су ови искази утемељени на оном што полазници заиста постижу. На основу тих података и ставова стручне групе дефинисан је предлог стандарда постигнућа – образовних стандарда за крај првог циклуса и крај основног образовања одраслих.
Програм функционалног обавезног образовања одраслих подељен је на три циклуса, где први одговара првом до четвртом разреду основне школе, други петом и шестом, а трећи седмом и осмом.

This entry was posted in Медијски кутак. Bookmark the permalink.

Comments are closed.