1. Развој концепта

Развијен концепт ФООО и методологија за његово праћење и евалуацију, дефинисани предлози законских процедура које омогућавају одрживост концепта ФООО.

***

Пројекат „Друга шанса“ почео је да спроводи две врсте истраживања о полазницима програма који су кренули на наставу ове школке године у 37 основних школа у Србији. Овај задатак поверен је андрагошким асистентима који су за то обучени на семинару одржаном 24. јануара 2012. Биће урађене две врсте истраживања од којих се прво односи на актуелни статус полазника, односно њихов статус на почетку програма. Рок за прикупљање података и достављање попуњених упитника је 1. фебруар 2012. године.
Друго истраживање односи се на полазнике који напусте програм од 24. јануара до краја школске године. Рокови за прикупљање података и достављање попуњених упитника су : а) 1. април 2012. и б) 31. мај 2012.
Сва документа неопходна андрагошким асистентима за спровођење оба истраживања налазе се овде.

Упутство за упитник за почетну процену полазника
Узорак за упитник за почетну процену полазника
Упитник за почетну процену полазника
Упутство за упитник за непохађаче
Упитник за непохађаче

***

Правилник о програму огледа ФООО
Правилник о врстама обазовања наставника за остваривање ФООО

Comments are closed.