2. Развој курикулума

Пројекат „Друга шанса“ реализује се кроз четири главна очекивана резултата; развијање концепта ФООО, развој наставног плана и програма, развој људских ресурса и подизање свети јавности о ФООО.
У оквиру очекиваног Резултата 3 ради се на развоју и тестирању наставног плана и програма, за сва три цклуса ФООО. У наставку се налазе материјали за учење и подучавање који су израђени за Функционално основно образовање одраслих. Излистани су најпре материјали за основно образовање, а у наставку се могу пронаћи материјали за стручне обуке.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Наставни план и програм
Наставни план ФООО
Српски језик I циклус
Математика II циклус
Енглески језик I циклус
Дигитална писменост
Основне животне вештине
Српски језик II i III циклус
Математика II i III циклус
Енглески језик II i III циклус
Географија
Историја
Биологија
Хемија
Физика
Одговорно живљење у грађанском друштву
Примењене природне науке
Предузетништво

***

ФООО Завршни испит – Прилог за Приручник о полагању завршног испита

***

Андрагошка свеска

***

Материјали за учење и подучавање школске 2012/13. године
Приручник „Школа, школски тим и наставник“
Приручник за рад у образовању одраслих

Материјали за наставнике
Српски језик I циклус
Математика I циклус
Енглески језик I циклус
Дигитална писменост
Додатни материјали на Са обуке за дигиталну писменост
Основне животне вештине
Српски језик II и III циклус
Математика II и III циклус
Енглески језик II и III циклус
Географија
Историја
Биологија
Хемија
Физика
Одговорно живљење у грађанском друштву
Примењене природне науке
Предузетништво
Додатни материјали на Са обуке за предузетништво

Материјали за полазнике
Материјал за полазнике I циклуса
Материјал за полазнике II и III ciklusa

***

СТРУЧНЕ ОБУКЕ
У оквиру пројекта „Друга шанса“ развијено је 35 програма стручних обука. Програм ових обука може се погледати у Правилнику о реализацији огледа ФООО, а израђени су и материјали за учење и подучавање за сваку обуку. Полазницима се нуди и додатних 15 обука које су развијене на једном од претходних пројеката (ФОООР). Информација о овим обукама може се пронаћи у Правилнику ФОООР-а.
Интегрална листа стручних обука ФООО
Програми обука ФООО
Приручник за развој програма стручних обука
Упитник за евалуацију стручних обука ФООО
Упутство за организацију испита за обуку
Уверење о положеном испиту за обуку ФООО
Евиденција о издатим уверењима
Књига евиденција обука
Програми обука ФООР

Материјали за учење и подучавање за обуке развијене у ФООО

Геодезија и грађевинарство
Обука за извођача машинског малтерисања – Приручник за полазнике
Обука за извођача машинског малтерисања – Водич за наставнике
Обука за извођача термоизолационих (демит) фасада – Приручник за полазнике
Обука за извођача термоизолационих (демит) фасада – Водич за наставнике
Обука за монтажера битуменске шиндре – Приручник за полазнике
Обука за монтажера битуменске шиндре – Водич за наставнике
Обука за монтажера подних облога – Приручник за полазнике
Обука за монтажера подних облога – Водич за наставнике
Геологија, рударство и металургија
Обука за ливење у пешчаним калупима – Приручник за полазнике
Обука за ливење у пешчаним калупима – Водич за наставнике
Хемија, неметали и графичарство
Обука за помоћног аутолакирера – Приручник за полазнике
Обука за помоћног аутолакирера – Водич за наставнике
Обука за припрему отпада за рециклажу – Приручник за полазнике
Обука за припрему отпада за рециклажу – Водич за наставнике
Машинство и обрада метала
Обука за грађевинског лимара – Приручник за полазнике
Обука за грађевинског лимара – Водич за наставнике
Обука за извођача припремно завршних радова у бродоградњи – Приручник за полазнике
Обука за извођача припремно завршних радова у бродоградњи – Водич за наставнике
Обука за одржавање мотора и моторних возила – Приручник за полазнике
Обука за одржавање мотора и моторних возила – Водич за наставнике
Обука за помоћног стругара – Приручник за полазнике
Обука за помоћног стругара – Водич за наставнике
Обука за вулканизера пнеуматика – Приручник за полазнике
Обука за вулканизера пнеуматика – Водич за наставнике
Обука за руковаоца ЦНЦ машинама – Приручник за полазнике
Обука за руковаоца ЦНЦ машинама – Водич за наставнике
Обука за заваривање гасом – Приручник за полазнике
Обука за заваривање гасом – Водич за наставнике
Пољопривреда, производња и прерада хране
Обука за израду чајног пецива и бисквита – Приручник за полазнике
Обука за израду чајног пецива и бисквита – Водич за наставнике
Обука за израду пецива – Приручник за полазнике
Обука за израду пецива – Водич за наставнике
Обука за израду пица – Приручник за полазнике
Обука за израду пица – Водич за наставнике
Обука за израду тестенина – Приручник за полазнике
Обука за израду тестенина – Водич за наставнике
Обука за израду производа од воћа и поврћа – Приручник за полазнике
Обука за израду производа од воћа и поврћа – Водич за наставнике
Обука за баштована – Приручник за полазнике
Обука за баштована – Водич за наставнике
Обука за калемара – Приручник за полазнике
Обука за калемара – Водич за наставнике
Обука за производњу садног материјала у пластеницима – Приручник за полазнике
Обука за производњу садног материјала у пластеницима – Водич за наставнике
Обука за сакупљање, сушење и складиштење лековитог биља – Приручник за полазнике
Обука за сакупљање, сушење и складиштење лековитог биља – Водич за наставнике
Шумарство и обрада дрвета
Обука за дрволакирера – Приручник за полазнике
Обука за дрволакирера – Водич за наставнике
Обука за корпара – Приручник за полазнике
Обука за корпара – Водич за наставнике
Обука за урамљивача – Приручник за полазнике
Обука за урамљивача – Водич за наставнике
Текстилство и кожарство
Обука за ручно ткање – Приручник за полазнике
Обука за ручно ткање – Водич за наставнике
Обука за хемијско чишћење, прање и пеглање – Приручник за полазнике
Обука за хемијско чишћење, прање и пеглање – Водич за наставнике
Обука за израђивача ручних радова – Приручник за полазнике
Обука за израђивача ручних радова – Водич за наставнике
Обука за израђивача текстилних производа за домаћинство – Приручник за полазнике
Обука за израђивача текстилних производа за домаћинство – Водич за наставнике
Трговина, угоститељство и туризам
Обука за хотелског портира – Приручник за полазнике
Обука за хотелског портира – Водич за полазнике
Обука за организатора смештаја у сеоском домаћинству – Приручник за полазнике
Обука за организатора смештаја у сеоском домаћинству – Водич за полазнике
Обука за помоћног кувара – Приручник за полазнике
Обука за помоћног кувара – Водич за наставнике
Обука за собарицу спремачицу – Приручник за полазнике
Обука за собарицу спремачицу – Водич за наставнике

Comments are closed.