Листа школа са контактима

Пројекат „Друга шанса“ реализује се у 80 основних школа у Србији. Листа школа са контактима може се преузети овде
Листа школа са контактима

 

ШКОЛСКА УПРАВА СОМБОР

Школа за основно образовање одраслих Сомбор
Телефон: 025 437 466
Е-пошта: sooo@open.telekom.rs
Интернет страна: www.sooo.edu.rs

ОШ „Петефи бригада“, Кула
Aдреса: 16. дивизије 34 25230 Кула
Tелефон: 025-723-944; 025-723-375
Eлектронска пошта: ospetefi.drugasansa@gmail.com
Интернет страна: www.ospetefibrigada.edu.rs

ОШ „Бранко Радичевић“, Оџаци
Адреса: Ул. Васе Пелагића 60, 25250 Оџаци
Телефон: 025 5742-965 или 025 5742-361
Е-пошта: brodzaci@sezampro.rs
Интернет страна: brodzaci.weebly.com

 

ШКОЛСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН

ОШ „Глигорије Попов“, Руско Село
Адреса: Братства и једниства 117, 23314 Руско Село
Телефон : 0230/ 458 602
Е-пошта: osgligorijepopov@gmail.com
Интернет страна: www.osgligorijepopov.edu.rs

ОШ „Стеван Сремац“, Сента
Адреса : Максима Горког 1, 24400 Сента
Телефон: 024/811 709
Е-пошта: centar@os-senta.edu.rs

ОШ „Новак Радонић“, Мол
Адреса: Ул. Маршала Тита 82, 24435 Мол
Тел/факс: 024/ 861-516
Електронска пошта: novakmol@adanet.rs
Интернет страна: osnovakradonicmol.freehostia.com

ОШ „Петар Петровић Његош“, Зрењанин
Адреса: Стражиловска б.б., 23000 Зрењанин
Телефон: 023/563 840
Е-пошта: ppnjzr@localnet.co.rs

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Опово
Адреса: Братства јединства 14, 26204 Опово
Телефон: 013/681-312
Електронска пошта: osdobradovic@panet.rs
Интернет страна: www.osopovo.znanje.info

ОШ „Ђура Јакшић“, Панчево
Адреса: Лава Толстоја 26000, Панчево
Телефон: 013/344 998
Е-пошта: osdjurajaksic@panet.rs

ОШ „Васа Стајић“, Мокрин, Кикинда
Адреса : Светог Саве 101, Мокрин
Телефон: 0230-62-048
Електронска пошта: osvasastajic@gmail.com
Интернет страна: www.osvasastajic.com

ОШ „Паја Јовановић“, Вршац
Адреса: Школски трг 3, 26300 Вршац
Телефон: 013/839 853, моб: 0641384491 и 0652384491
Е-пошта: ospaja@gmail.com
Интернет страна : www.ospaja.znanje.info

ОШ „Браћа Стефановић“, Неузин Сечањ
Адреса: Ђуре Рашкова 70а, 23245 Неузин
Телефон: 023/852-203
Е-пошта: osneuzina@businter.net

ОШ „Јосиф Маринковић“, Нови Бечеј
Телефон: 023/771-041
Е-пошта: zocaosjmnb@yahoo.com

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Хајдучица
Валентова 3, Хајдучица
Телефон: 013/864 223, 013/864 103
Е-пошта: jjzmaj@hemo.net
Интернет страна: www.jjzmaj-ha.edu.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА НОВИ САД

ШОO „Свети Сава“, Нови Сад
Адреса : Огњена Прице бр.7 Нови Сад
Телефон: 021/4739-276, 021/547-895
Електронска пошта: sv.sava@neobee.net

ОШ „Север Ђуркић“, Бечеј
Адреса : Зелена улица 102, Бечеј
Телефон: 021/6915-840 или 021/6916-695
Електронска пошта: severci@stcable.net
Интернет страна: www.severci.edu.rs

ОШ „20. октобар», Врбас
Адреса : Ул. пете пролетерске 1-3, 21460 Врбас
Телефон: 021-700-568
Електронска пошта: os20oktobarvrbas@gmail.com

ОШ „Милета Протић“, Товаришево
Адреса : Маршала Тита 62, 21424 Товаришево
Телефон: 021/758 006 директор 758 584
Е-пошта: osprotic@nspoint.net
Интернет страна: skolatovarisevo.znanje.info

ОШ „Светозар Милетић“, Тител
Адреса: Милоша Црњанског 3, 21240 Тител
Телефон: 021/860 031
Е-пошта: ossmt@open.telekom.rs

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Ђурђево
Адреса: Краља Петра I 59, 21239 Ђурђево
Телефон: 021/839 033
Е-пошта: zmaj.djurdjevo@gmail.com

ОШ „Небојша Јерковић“, Буђановци
Адреса: 22421 Буђановци
Телефон: 022// 447 214
Е-пошта: osbudj@open.telekom.rs
Интернет страна: www.osnebojsajerkovic.edu.rs

ОШ „Иво Лола Рибар“, Рума
Е-пошта: ilrskola@open.telekom.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА БЕОГРАД

ШОOО „Бранко Пешић“, Земун
Адреса : Светотројчина 4, Земун
Телефон: 3167-133
Електронска пошта: os.branko.pesic@sbb.rs
Интернет страна: www.osbrankopesic.edu.rs

ШООО  „Ђуро Салај“, Београд
Адреса: Војводе Миленка 33, 11000 Београд
Телефон: 011/2644-790
Е-пошта: djusal@yahoo.com

ОШ „Вук Караџић“, Степојевац
Адреса : 7 октобра б.б., 11564 Степојевац
Телефон: 011/8141-502; 011/8141-310
Електронска пошта: vukkaradzicstepojevac@gmail.com

ОШ „Васа Чарапић“, Београд
Адреса : Авалска 48а, 11 223 Бели Поток
Телефон: 011/3906 981
Електронска пошта: osvasacarapic@gmail.com
Интернет страна: www.os-vasacarapic.com

ОШ „Милорад Лабудовић Лабуд“, Барошевац
Адреса: М. Лабудовића 34, 14235 Барошевац
Телефон: 011/8158725
Е-пошта: skolabarosevac@gmail.com

 

ШКОЛСКА УПРАВА ВАЉЕВО

ОШ „Вук Караџић“, Шабац
Адреса : Вука Караџића 14, 15000 Шабац
Телефон: 015/341-537
Електронска пошта: oskam@open.telekom.rs
Интернет страна: www.osvukkaradzicsabac.edu.rs

ОШ „Свети Сава“, Липнички Шор
Адреса: Маршала Тита 1, 15341 Липнички Шор
Телефон: 015/812-393
Е-пошта: ossvetisava@info.net

ОШ „Милан Муњас“, Уб
Адреса : Вука Караџића 25, 14210 Уб
Телефон: 014/ 411- 338 или 014/411-837
Електронска пошта: munjasub@gmail.com

 

ШКОЛСКА УПРАВА ПОЖАРЕВАЦ

ОШ „Херој Радмила Шишковић“, Смедеревска Паланка
Адреса : Змај Јовина 27, 11420 Смедеревска Паланка
Телефон:026-322-060
Електронска пошта: oshrsinfo@oshrs.edu.rs , sekretar@oshrs.edu.rs,
Интернет страна: www.oshrs.edu.rs

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево
Адреса: Ђуре Даничића 84, Смедерево
Телефон: 026 4617-380 и 026/461-7381
Е-пошта: dositejevci@yahoo.com

ОШ „Свети Сава“ Пожаревац
Адреса: Војске Југославије 18, 12000 Пожаревац
Телефон: 012/223 364
Е-пошта: direktor.svsava@gmail.com

ОШ „Радица Ранковић“, Лозовик
Адреса: Трг првобораца 7, 11317 Лозовик
Телефон: 026/831-123
Електронска пошта: osloz@verat.net

ОШ „Вељко Дугошевић“, Кучево Турија
Адреса: 12257 Турија
Телефон: 012/884 066, 012/884 088
Е-пошта: vdugosevic@sezampro.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

ОШ „Велимир Маркићевић“, Мајданпек
Адреса: Светог Саве 39, 19250 Мајданпек
Телефон: 030/581138
Е-пошта: osvmpek@gmail.com
Интернет страна: www.staraskola-mpek.edu.rs

ОШ „Вук Караџић“, Кладово
Адреса : 22 септембар бр.13. Кладово
Телефон: 019 801406
Електронска пошта: osnovnaskola@kladovo.com, os.kladovo@gmail.com
Интернет страна: у изради

ОШ „Вера Радосављевић“, Неготин
Адреса: Ј.Ј. Змаја бб, 19300 Неготин
Телефон: 019/542-737
Е-пошта: osvera@open.telekom.rs
Интернет страна: www.osveraradosavljevic.edu.rs

ОШ „Младост“, Књажевац
Адреса: Боре Станковића бб, 19350 Књажевац
Телефон: 019/731 620
Е-пошта: osmladost@verat.net; osmladost@gmail.com
Интернет страна: osmladost.blogspot.com

ОШ „Вук Караџић“, Бор
Адреса : Ул. Моше Пијаде бр. 6, Бор
Телефон:030/425-782,030/424-588
Е- пошта: szstankovic@gmail.com

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врaжогрнац
Адреса: 19312 Врaжогрнац
Телефон: 019/460 201
Е-пошта: mladost@ptt.rs

ОШ „Митрополит Михаило“, Соко Бања
Адреса: Митрополита Михаила бр. 5, 18230 Сокобања
Телефон: 018 833 100 или 018 830 822
Електронска пошта: osmitmihsb@yahoo.com
Интернет страна: www.osmitmih.edu.rs

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Салаш
Адреса: Маршала Тита 35, Салаш
Телефон: 019/470-126 и 019/470-250
Електронска пошта: jjzmajsalas@gmail.com

ОШ “9. српска бригада“, Бољевац
Телефон: 030/463-343
Е-пошта: osboljevac@beotel.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац
Адреса : 9. маја 110b, Крагујевац
Телефон: 034/381-444
Електронска пошта: dlukovicspanac@gmail.com
Интернет страна: www.dragisalukovic.com

ОШ „Илија Гарашанин“, Аранђеловац
Адреса: Јосифа Панчића 7, 34300 Аранђеловац
Телефон: 034 6711 818
Е-пошта: direktor@osilijag.org

ОШ „Свети Сава“, Баточина
Адреса: 34227 Баточина
Телефон: 034/68 41 402
Е-пошта: svsavaba@ptt.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА ЧАЧАК

ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица
Адреса: 13. септембар, 32250 Ивањица
Телефон: 032/661-117
Е-пошта: osmkusic@eunet.rs

ОШ „Гуча“, Гуча
Адреса: Пионирска 5, 32230 Гуча
Телефон: 032/854 141
Е-пошта: osnovnaskolaguca@gmail.com
Интернет страна: www.osguca.edu.rs

ОШ „Милан Благојевић“, Лучани
Адреса : 4.децембар бр 17, 32240 Лучани
Телефон: 032-817-412
Електронска пошта: oslucani@gmail.com
Интернет страна: www.oslucani.edu.rs

ОШ „Момчило Настасијевић“, Горњи Милановац
Адреса: Иве Лоле Рибара 3, 32300 Горњи Милановац
Телефон: 032/720 393
Е-пошта: osmn@open.telekom.rs

ОШ „Ратко Митровић“, Чачак
Адреса : Светогорска 44, 32000 Чачак
Телефон: 032/556 3008
Електронска пошта: osrmitrovic@sezampro.rs
Интернет страна: www.osratkomitrovic.edu.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА УЖИЦЕ

ОШ „Нада Матић“, Ужице
Адреса: Хаџи Милентијева бб, 31000 Ужице
Телефон: 031/513 236
Е-пошта: osnmatic@open.telekom.rs
Интернет страна: www.osnadamatic.edu.rs

ОШ „12. децембар“, Сјеница
Адреса: Нова бб, 36310 Сјеница
Телефон: 020/741 185
Е-пошта: osnskola@yahoo.com

ОШ „Петар Лековић“, Пожега
Адреса : Петра Лековића 1, 31210 Пожега
Телефон: 031811176
Електронска пошта: osplekovic@gmail.com
Интернет страна: www.ospetarlekovic.com

ОШ „Вук Караџић“, Прибој
Адреса: Немањина 35, 31330 Прибој
Телефон: 033/2452087
Е-пошта: osvukpb@ptt.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА КРАЉЕВО

ШОСО „Иво Лола Рибар“, Краљево
Адреса : Доситејева 5/4, Краљево
Телефон: 036/315-242
Електронска пошта: ilribar_kv@open.telekom.rs

ОШ „Јован Цвијић“, Краљево Сирча
Адреса : 36208 Краљево – Сирча
Телефон: 036/5446-220 или 036/5446-264
Електронска пошта: jcsirca1893@gmail.com
Интернет страна: www.osjovancvijicsirca.edu.rs

ОШ „Попински борци“, Врњачка Бања
Адреса: Хероја Маричића 12, 36210 Врњачка Бања
Телефон: 036/ 611 440
Е-пошта: ospborci@open.telekom.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА КРУШЕВАЦ

ОШ „Живадин Апостоловић“, Трстеник
Адреса : Ул. Кнегиње Милице 41, 37240 Трстеник
Телефон: 037/ 711- 464
Електронска пошта: oszivadinapostolovic@open.telekom.rs

ОШ „Доситеј Обрадовић“, Ћићевац
Адреса: Ул. Ђуре Даничића бр. 6, Ћићевац
Телефон: 037 811 761
Електронска пошта: dositejkrusevac@open.telekom.rs

ОШ „Велика Дренова“, Велика Дренова
Телефон: 037/725 -110
Е-пошта : skoladrenova@ptt.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА ЈАГОДИНА

ОШ „Радоје Домановић“, Параћин
Адреса: Књаза Милоша 2, 35250 Параћин
Телефон: 035/563 054
Е-пошта: raddompar@ ptt.rs

ОШ „Вук Караџић“, Ћуприја
Адреса: Кнеза Милоша 96, 35230 Ћуприја
Телефон: 035/472 460
Е-пошта: osvkcup@bitsyu.net

ОШ „Душан Поповић“, Белушић
Адреса: 35263 Белушић
Телефон: 035 713 126
Е-пошта: skolabelusic@yahoo.com

ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац
Адреса: Алеја Зорана Ђинђића 6, 35210 Свилајнац
Телефон: 035/312 473
Е-пошта: oszmajsv@gmail.com

 

ШКОЛСКА УПРАВА НИШ

ОШ „Његош“, Ниш
Одељење за основно образовање и васпитање одраслих
Адреса : Трг Краља Милана бр.8.
Телефон: 018/249-323
Електронска пошта: obr.odraslih@open.telekom.rs

ОШ „Вук Караџић“, Житковац
Адреса: Ратка Јовића 10, 18218 Житковац
Телефон: 018/846 454
Е-пошта: oszitkovac@open.telekom.rs

ОШ “ Јован Јовановић Змај“, Алексиначки Рудник
Адреса : Трг рудара бб, Алексиначки Рудник
Телефон: 018/882-033
Електронска пошта: osrudnuk@open.telekom.rs

ОШ „Вук Стефановић Караџић“, Пирот
Адреса: Српских владара 111, 18300 Пирот
Телефон: 010/313654
Е-пошта: vk.pirot@open.telekom.rs

ОШ „Душан Тасковић Срећко“, Сићево
Адреса: 18311 Сићево
Телефон: 018/671 698
Е-пошта: ossicevo@hotmail.com

ОШ „Љупче Шпанац“, Бела Паланка
Адреса :Светосавска б.б, 18310 Бела Паланка
Телефон:018/855077
Електронска пошта: ljspanac@sezampro.rs
Интернет страна: www.ljspanac.edu.rs

ОШ „Добрила Стамболић“, Сврљиг
Адреса: Радетова 25, 18360 Сврљиг
Тел/факс: 018/821002
Е-пошта: ossvrljig@open.telekom.rs

ОШ „Стојан Новаковић“, Блаце
Адреса: Вука Караџића бб. 18420 Блаце
Телефон: 027/371-717
Е-пошта: osblace@ptt.rs

ОШ „Лела Поповић“, Миљковац
Телефон: 018/621- 724
Е-пошта: oslpopovic@ptt.rs

 

ШКОЛСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ

ШООО „Доситеј Обрадовић“ Лесковац
Адреса: Влајкова 24, 16 000 Лесковац
Телефон: 016 215 771 или 063 / 8777 125
E-пошта: sooodositej@open.telekom.rs

ОШ „Вук Караџић“, Печењевац
Адреса: Ул.Воје Митровића бр.4, 16251 Печењевац
Телефон:016/791-115
Електронска пошта: vuk.skola@gmail.com

Школа за основно образовање одраслих Врање
Адреса: Ул. Кнеза Милоша бр. 26, Врање
Телефон: 017 427 770
Е-пошта: skolazaodrasle@open.telekom.rs

ОШ „Вук Караџић“, Владичин Хан
Адреса: 17512 Стубал, Владичин Хан
Телефон: 017/484 331
Е-пошта: vukstubal@open.telekom.rs

ОШ „Сијаринска Бања“, Сијаринска Бања
Адреса: Краља Милана 5, 16246 Сијаринска Бања
Телефон: 016/895 125
Е-пошта: sbanja@ptt.rs, sbanja@yahoo.com

 

Comments are closed.