О пројекту

Пројекат „Друга шанса“ је програм бесплатног основног образовања за одрасле особе преко 15 година старости. Намењен је особама које нису стекле диплому завршене основне школе у ранијем добу, било да су школовање прекинули или никада нису ишли у школу.

„Друга шанса“ се реализује у 80 основних школа широм Србије. Листа школа налази се овде.

Поред тога што је у потпуности бесплатан, програм наставе је функционалан и прилагођен одраслим особама односно њиховим потребама, интересовањима, животном искуству, породичним и радним обавезама. Осмишљен је тако да оспособи полазнике да што ефикасније, брже и лакше савладају знања предвиђена основним образовањем и стекну неопходне личне и професионалне вештине које ће им помоћи да побољшају квалитет живота.

Настава се реализује кроз три циклуса наставе од којих сваки траје једну школску годину. Полазници се уписују директно у одређене циклусе у зависности од тога колико су претходно разреда завршили. Неко ко никад није ишао у школу уписаће се у први циклус и биће му потребне три године да заврши основно образовање:

I година учења – од I до IV разреда
II година учења – V и VI разред
III година учења – VII и VIII разред и стручна обука

Настава је организована у договору са полазницима. Најчешће се часови одржавају у вечерњим терминима. Један час траје 30 минута.

По завршетку наставе за 8. разред у оквиру трећег циклуса, полазници се, уз асистенцију и саветовање Националне службе за запошљавање, опредељују за једну од 50 понуђених стручних обука. Ове обуке се реализују у средњим стручним школама и трају до три месеца. Листа понуђених стручних обука налази се овде.

По завршетку програма, полазници добијају диплому о завршеном основном образовању и сертификат о завршеној стручној обуци. Стечено знање и диплома увећавају им шансе да пронађу запослење и дају прилику да наставе школовање, уколико то желе.

Comments are closed.